krijoradioonline


Si te krijojme Radio Online:
1) Duhet te keni WindowsXP ProfessionaL

2) Duhet te keni internet-lidhje 24H

3) IIS Services Te instaLuar - ( nese nuk dini se si instalohet IIS Services ja nje spjegiimm :
Shkojm Start -> Control Panel -> Add/Remove Programs ->n`fund Add/Remove Windows Components
Pastaj shkoni ku shkruan "Internet Information Services" dhe klikoni "details"
dhe zgjedhni "World Wide Web Service" dhe kliko OK dhe prit te instalohet (duhet te keni cd-ne e Windows XP Professional te vendosur ne cd-room)

4) Duhet te keni IP statike ( kush e ka me PTK mdoket si ka ip statike )

5) Duhet te keni te instaluar Winamp-in

E Downloadojm ShoutCast Server : http://www.shoutcast.com/download/serve.phtml

Pasi te mbaroj downloadimi , e instaLojm !

E Downloadojm ShoutCast DJ DSP : http://www.shoutcast.com/download/broadcast.phtml

Pasi te mbaroj downloadimi , e instaLojm !

Configurimi i ShoutCast Serverit :

My Computer -> C: -> Program Files -> lype Shoutcast >sc_serv.ini

sc_serv.ini e hapim me notepad

Gjene ku shkruan maxuser=32

Numrin 32 e bejme 100


Gjene ku shkruan password=changeme

changeme e ndryshoni po mos e harroni se na duhet me von !

Gjene ku shkruan portbase=8000

8000 duhet me ndryshu ne 8015

Shkojm "Save" Dhe i mbyLLim t`gjitha dritaret !

Tash shkojm ne :

Start -> Programs -> Shoutcast Dnas -> Shoutcast Dnas (console) dhe e loim t`hapur !

Shkojme tek Winamp-i clickojm me anen e djathte diku lart

Shkojme tek Options -> Preferences dhe hapet nje dritare

Pastaj shkojme tek : Dsp/Effect -> Nullsoft Shoutcast Source dsp v1.8.2b [dsp_sc.dll]

Hapet nje dritare tjeter ku shkruan "Shoutcast Source"

Shk0ojme tek "output":

Poshte shkruan "address" Dhe e shkruni IP STATIKE tuajen !

Tek "port" e shkruani 8015

Tek "password" e shkrujm passwordin qe e ndryshum me heret tek sc_serv.ini

Tek "encoder" zgjidhni 1

Tek "reconnection timeout" shkruani 0

Pastaj shkojme ne "yellowpages" dhe shkruajm dicka sipas qefit

Shkojme tek butoni tjeter "encoder":

Tek "encoder type" zgjedhim mp3 encoder

Tek "encoder settings" zgjedhim 24kbps, 22.050khz, mono

Shkojme tek butoni tjeter input:

ketu zgjedhim nese duam te leshojme muzike nga SoundCard apo Winamp

Shkojme perseri tek "output" butoni dhe e bejme "connect"

> MOS E HARRONI IP Tuaj Dhe PASSWORDIN <

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!